Accession Number : AD0712244

Title :   KONDENSRISKER I PLASTEMBALLERADE VIRKESPAKET (Moisture Condensation in Plastic-Covered Stacked Lumber),

Corporate Author : SVENSKA TRAFORSKNINGSINSTITUTET STOCKHOLM

Personal Author(s) : Thunell,Bertil

Report Date : 1969

Pagination or Media Count : 9

Abstract : Det ar numera en allman utveckling mot en stravan att tillfredsstalla konsumentens behov, antingen dessa behov ar verkliga eller framkonstruerade och indoktrinerade genom reklam eller pa annat satt. Detta galler generellt. De tva viktigaste orsakerna att denna utveckling maste beaktas aven nar det galler traomradet ar en allt hardare teknish och ekonomisk tavlan mellan olika material och en genomgaende trend i all forsaljningsverksamhet att erbjuda kunden anpassade varuenheter i attraherande forpackningar. Det galler att fa fram enheter av ratt storlek och med ratt val av kvalitet och egenskaper samt fordelning i de ingaende enheterna. (Author)

Descriptors :   (*WOOD, STORAGE), PLASTICS, MOISTURE, CONDENSATION, TEMPERATURE, SWEDEN, PROTECTIVE COVERINGS

Subject Categories : Solvents, Cleaners, and Abrasives

Distribution Statement : APPROVED FOR PUBLIC RELEASE